Kategorier
Nyheter

Fagfrokost: Alle har rett til å bli sett

I oktober holdt vi vår første fagfrokost. Se opptaket her.

Hvordan er det å være minoritetsperson som pasient i den norske rus- og psykiatriomsorgen?
 
Minoritetsperspektivet glemmes ofte bort når vi snakker om rus- og helsepolitikk. Personer med minoritetsbakgrunn møter på andre utfordringer i behandlingsløpet enn etniske nordmenn, ofte knyttet til skam, språklige og kulturelle forskjeller og mangel på tillit. I tillegg er de underrepresentert i utvalg, fagråd og den offentlige debatten. Hvordan kan vi få disse stemmene frem i lyset?
 
Foredragsholder Dr Sharam Shaygani er psykiater og spesialist i rus og avhengighetsmedisin, og holdt et spennende foredrag om tilhørighet, hvorfor det viktig for hjelpeapparatet, og hva det betyr i praksis.
 
I tillegg introduserte Suad Abdi, daglig leder, og Amir Tehrani, brukermedvirker i MIO organisasjonen og hvordan vi skal jobbe for å tette gapet mellom minoritetsgrupper og helsevesenet.
 
Her kan du se opptak av seminaret: 
Start video