Kategorier
Nyheter

Velkommen til MIO

Vi er endelig på nett. Velkommen til oss!

MIO Minoritetenes interesseorganisasjon er brobygger mellom ikke-vestlige minoriteter og det norske helsevesenet. Vi arbeider for å øke kunnskapen om rus og psykisk helse i minoritetsmiljøene, og samtidig for økt tillit til det norske helsevesenet. Du kan lese mer om organisasjonen her

Vi vet at det å slite med rus og psykisk helse i mange miljøer er forbundet med tabu og skam. I tillegg er det ofte mangel på kunnskap om eller tillit til tilbudene som finnes for dem som sliter. Det føler til at mange ofte faller mellom to stoler, og slik havner i mønstre eller miljøer som ikke er bra for dem. 

Våre brukermedvirkere møter mennesker der de er, og hjelper dem å få kontakt med de tilbudene de ønsker eller trenger. Vi arbeider samtidig for å rekruttere og utdanne nye brukermedvirkere med minoritetsbakgrunn. 

MIO Minoritetenes interesseorganiasasjon ble offisielt startet opp 1. mai 2020. Oppstartsåret var selvfølgelig av pandemien og koronaretningslinjer. Det skapte derimot behov for en ny type tiltak – blant annet koronaopplæringen vi holdt for somalisktalende. I året som gikk har vi kommet godt i gang med seminar, samtalegrupper og prosjekter, og vi ser at tiltakene våre har blitt tatt veldig godt imot hos målgruppen.

Vi gleder oss til å arbeide videre med enda flere dyktige ansatte, frivillige og samarbeidspartnere