Kategorier
Koronainformasjon Nyheter

Vi fortsetter koronatiltaket

Koronaprosjektet skulle i utgangspunktet bare vare en måned. Behovet er like stort, og prosjektet lever videre — et helt år senere.

I april 2020 begynte vi med koronaopplæring og utdeling av smittevernsutstyr i de mest utsatte bydelene i Oslo. Tiltaket skulle egentlig kun vare i en måned, men ble så godt mottatt at det fremdeles lever — et helt år senere.

Økt smittetrykk i utsatte bydeler

Flere av bydelene i Oslo og spesielt personer med innvandrerbakgrunn har gjennom hele pandemien fått både hets og beskyldninger kastet mot seg, mange gitt dem mye av skylden i den høye smittespredningen i Oslo.

Vi i MIO mener det er viktig å få frem at årsaken er sammensatt, og at vi må fokusere på tilrettelegging og forståelse fremfor utpeking av syndebukker. Vi trenger målrettede og spissede tiltak for å nå gruppene der smitten er størst.

Et sammensatt tiltak for en sammensatt utfordring

Vår erfaring er at koronatiltakene i utgangspunktet tas alvorlig blant menneskene vi møter gjennom vårt arbeid. Men faktorer som bosted, trangboddhet og arbeid kan bare forklare en liten andel av den økte smitten. For oss er det like viktig å fokusere på de kulturelle, språklige og sosiale forskjellene.

MIOs koronatiltak sprer kunnskap, tillit og forståelse med disse utfordringene i praksis. Vi rekrutterer frivillige med samme bakgrunn og som snakker samme språk som målgruppene. Informasjonen vi deler ut er på målgruppens språk, og med utgangspunkt i de kulturelle og sosiale forholdene som har gjort tiltakene utfordrende.

Seminar, opplæring og utdeling av utstyr

Tiltaket er delt opp i tre hoveddeler: Vi holder koronavennlige seminarer ute i det fri, der vi prater om tiltakene, og deler ut mat, antibac og masker. Her møter vi ca 20 personer i uken.

To dager i uken er vi ute og deler ut masker og antibac i de mest utsatte bydelene i Oslo. Vi har hatt størst fokus på Gamle Oslo, Alna, Grorud og Stovner. Her er samtaler, erfarings- og kunnskapsdeling minst like viktig som utdelingen av utstyr.

Forståelse, tillit og mindre smitte

Vi håper at vi gjennom koronatiltaket vårt kan bidra til mindre stigmatisering og økt tillit begge veier. Vi vet at mange liknende organisasjoner har liknende tiltak som oss. Sammen med disse, våre fantastiske frivillige og alle de flotte menneskene vi møter gjennom arbeidet får vi smitten ned til slutt.