Kategorier
Ikke kategorisert Nyheter

Fagfrokost: Utenforskap i helsevesenet

Torsdag 14 oktober arrangerte vi i MIO fagfrokost på kulturhuset i Oslo. Det ble en fin morgen med faglig påfyll, deling av sterke, personlige historier og god kaffe. Temaet for dagen var utenforskap, noe vi vet at flere minoriteter kjenner på i møte med det norske helsevesenet.  

– Vi bør ikke slå oss til ro med at det er noen grupper som faller fra, sier Suad Abdi innledningsvis til seminaret på kulturhuset.

I tillegg til innlegg fra vår egen Suad Abdi, fikk vi besøk av foredragsholderne Maxmud Mo og Abdibasid Ali Mohamed. Maxmud er opprinnelig fra Somalia, men har vokst opp i Norge. Han har utdanning innen klinisk psykologi med spesialisering i helsepsykologi. Han har 7 års erfaring innen diverse sektorer for psykisk helse, blant annet med barn og ungdom. Abdibasid er også fra Somalia og er oppvokst i Norge. Han er utdannet psykoterapeut, coach og veileder. Han har jobbet med å veilede ungdom og deres familier i mange år.

Fokus på formidling og tverrfaglig samarbeid

Et av de store temaene var kommunikasjonsproblematikk som minoriteter kan møte i det norske helsevesenet. Det er en språk- og kulturbarriere som kan hindre mange i å søke den hjelpen de trenger. Vi har tolker som ikke er utdannet helsepersonell, de har ikke nødvendigvis kunnskapen for å stå i de tøffe samtalene i møte med pasient og helsepersonell. Det kan oppleves tyngende for alle parter i et sånt møte, spesielt forvirrende blir det for pasienten.

Fra venstre: Konferansier Glenn Andersen, Suad Abdi, Abdibasid Ali Mohamed og Maxmud Mo.

Foredragsholderne påpekte at det trengs bedre samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten. Vi har et stort behov for mer forskning og generelle helseopplysninger på flere språk. Dette skal være lett tilgjengelig for pasienten å finne på egenhånd. Foredragsholderne la også fokus på at vi trenger flere lavterskeltilbud for å forebygge psykiske utfordringer som minoriteter kan møte.

– Jeg vet at vi som et storsamfunn har kapasiteten til å gjøre forandringen som trengs. Alle kan ta ansvar. Med de ressursene vi har kan Norge gå fram som et eksempel, sier Abdibasid Ali Mohamed.

Hold av datoen

Vi i MIO vil dele at fagfrokosten blir et årlig arrangement, satt i oktober. Mer informasjon kommer på Facebook-siden vår nærmere seminaret. Vi håper dere tar turen til kulturhuset neste høst også.

– I år er det vi fra Somalia som står på scenen, neste år vil det være en annen minoritetsgruppe som står her. Dette er ideen for hvert seminar. Vi vil vise styrken, variasjonen og kunnskapen som vi representerer. Vi vil vise storsamfunnet alle nyansene vi er, avslutter Suad Abdi.

Hvis du vil se hele seminaret, kan du trykke her for å komme til livesendingen fra arrangementet på Facebook.