Kategorier
Koronainformasjon Nyheter

Vi fortsetter koronatiltaket

I april 2020 begynte vi med koronaopplæring og utdeling av smittevernsutstyr i de mest utsatte bydelene i Oslo. Tiltaket skulle egentlig kun vare i en måned, men ble så godt mottatt at det fremdeles lever — et helt år senere.

Økt smittetrykk i utsatte bydeler

Flere av bydelene i Oslo og spesielt personer med innvandrerbakgrunn har gjennom hele pandemien fått både hets og beskyldninger kastet mot seg, mange gitt dem mye av skylden i den høye smittespredningen i Oslo.

Vi i MIO mener det er viktig å få frem at årsaken er sammensatt, og at vi må fokusere på tilrettelegging og forståelse fremfor utpeking av syndebukker. Vi trenger målrettede og spissede tiltak for å nå gruppene der smitten er størst.

Et sammensatt tiltak for en sammensatt utfordring

Vår erfaring er at koronatiltakene i utgangspunktet tas alvorlig blant menneskene vi møter gjennom vårt arbeid. Men faktorer som bosted, trangboddhet og arbeid kan bare forklare en liten andel av den økte smitten. For oss er det like viktig å fokusere på de kulturelle, språklige og sosiale forskjellene.

MIOs koronatiltak sprer kunnskap, tillit og forståelse med disse utfordringene i praksis. Vi rekrutterer frivillige med samme bakgrunn og som snakker samme språk som målgruppene. Informasjonen vi deler ut er på målgruppens språk, og med utgangspunkt i de kulturelle og sosiale forholdene som har gjort tiltakene utfordrende.

Seminar, opplæring og utdeling av utstyr

Tiltaket er delt opp i tre hoveddeler: Vi holder koronavennlige seminarer ute i det fri, der vi prater om tiltakene, og deler ut mat, antibac og masker. Her møter vi ca 20 personer i uken.

To dager i uken er vi ute og deler ut masker og antibac i de mest utsatte bydelene i Oslo. Vi har hatt størst fokus på Gamle Oslo, Alna, Grorud og Stovner. Her er samtaler, erfarings- og kunnskapsdeling minst like viktig som utdelingen av utstyr.

Forståelse, tillit og mindre smitte

Vi håper at vi gjennom koronatiltaket vårt kan bidra til mindre stigmatisering og økt tillit begge veier. Vi vet at mange liknende organisasjoner har liknende tiltak som oss. Sammen med disse, våre fantastiske frivillige og alle de flotte menneskene vi møter gjennom arbeidet får vi smitten ned til slutt.

Kategorier
Nyheter

Velkommen til MIO

MIO Minoritetenes interesseorganisasjon er brobygger mellom ikke-vestlige minoriteter og det norske helsevesenet. Vi arbeider for å øke kunnskapen om rus og psykisk helse i minoritetsmiljøene, og samtidig for økt tillit til det norske helsevesenet. Du kan lese mer om organisasjonen her

Vi vet at det å slite med rus og psykisk helse i mange miljøer er forbundet med tabu og skam. I tillegg er det ofte mangel på kunnskap om eller tillit til tilbudene som finnes for dem som sliter. Det føler til at mange ofte faller mellom to stoler, og slik havner i mønstre eller miljøer som ikke er bra for dem. 

Våre brukermedvirkere møter mennesker der de er, og hjelper dem å få kontakt med de tilbudene de ønsker eller trenger. Vi arbeider samtidig for å rekruttere og utdanne nye brukermedvirkere med minoritetsbakgrunn. 

MIO Minoritetenes interesseorganiasasjon ble offisielt startet opp 1. mai 2020. Oppstartsåret var selvfølgelig av pandemien og koronaretningslinjer. Det skapte derimot behov for en ny type tiltak – blant annet koronaopplæringen vi holdt for somalisktalende. I året som gikk har vi kommet godt i gang med seminar, samtalegrupper og prosjekter, og vi ser at tiltakene våre har blitt tatt veldig godt imot hos målgruppen.

Vi gleder oss til å arbeide videre med enda flere dyktige ansatte, frivillige og samarbeidspartnere

Kategorier
Nyheter

Fagfrokost: Alle har rett til å bli sett

Hvordan er det å være minoritetsperson som pasient i den norske rus- og psykiatriomsorgen?
 
Minoritetsperspektivet glemmes ofte bort når vi snakker om rus- og helsepolitikk. Personer med minoritetsbakgrunn møter på andre utfordringer i behandlingsløpet enn etniske nordmenn, ofte knyttet til skam, språklige og kulturelle forskjeller og mangel på tillit. I tillegg er de underrepresentert i utvalg, fagråd og den offentlige debatten. Hvordan kan vi få disse stemmene frem i lyset?
 
Foredragsholder Dr Sharam Shaygani er psykiater og spesialist i rus og avhengighetsmedisin, og holdt et spennende foredrag om tilhørighet, hvorfor det viktig for hjelpeapparatet, og hva det betyr i praksis.
 
I tillegg introduserte Suad Abdi, daglig leder, og Amir Tehrani, brukermedvirker i MIO organisasjonen og hvordan vi skal jobbe for å tette gapet mellom minoritetsgrupper og helsevesenet.
 
Her kan du se opptak av seminaret: 
Start video