Koronainformasjon på somalisk

MIO arbeider med å formidle tiltak og råd fra helsemyndighetene til minoritetsmiljøene på ulike språk. Dette gjør vi gjennom å holde interaktive workshops i små grupper. 

I slutten av mars 2020 var det en nedgang i antall koronasmittede på landsbasis, mens det samtidig var en økning i antall smittede i Oslo og spesielt Bydel Gamle Oslo. Det var særlig en betydelig smitteøkning blant den somaliske befolkningen.

Somaliere og andre med ikke-vestlig bakgrunn ble omtalt i media som verstinger i forbindelse med å følge smittevernstiltak. Dette gjorde at mange med somalisk bakgrunn, i tillegg til oss i MIO, engasjerte seg for å få ned smitten, spre informasjon og dele ut utstyr til den somaliske befolkningen.

Vi har god dialog med bydelen og andre aktører, blant annet Kirkens Bymisjon, for å nå så mange som mulig.

Workshops og seminarer

Vi holder seminarer og små samlinger der vi snakker om smittevern, retningslinjer og oppdatert informasjon fra myndighetene. Vi har også workshops om riktig og godt smittevern. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne, i tillegg til innspill om utfordringer og informasjon om hva de trenger. 

Lavterskeltilbud for somalisktalende

Tiltaket er et oppsøkende og lavterskel kommunikasjonsprosjekt for å gi målrettet informasjon til den somaliske befolkningen, spesielt somaliske menn. Vi har meldt fra om bekymringer og meldt inn behov på vegne av deltakerne.

Til prosjektet rekrutterer vi somaliere med helsefaglig bakgrunn som snakker begge språkene i tillegg til arabisk. Vi har samarbeidet tett med miljøet under planlegging, utforming og gjennomføring av prosjektet. De frivillige bidrar også med å nå frem til målgruppen og kartlegge andre relevante kommunikasjonskanaler og har vært med på informasjonsfilm på somalisk.

Resultat og veien videre

Vi har siden våren 2020 delt ut over 10 000 munnbind og antibacflasker. Deltakerne har fått opplæring i ulike smittekilder, smittevern og bruk av smitteutstyr. Våre frivillige og ansatte har blitt godt kjent på Grønland og Tøyen for dette viktige arbeidet.

Samarbeidspartnere:

IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Bydel Alna