Koronainformasjon på somalisk

MIO arbeider med å formidle tiltak og råd fra helsemyndighetene til minoritetsmiljøene på ulike språk. Dette gjør vi gjennom å holde interaktive workshops i små grupper. 

I slutten av mars 2020 var det en nedgang i antall koronasmittede på landsbasis, mens det samtidig var en økning i antall smittede i Oslo og spesielt Bydel Gamle Oslo. Det var særlig en betydelig smitteøkning blant den somaliske befolkningen.

Somaliere og andre med ikke-vestlig bakgrunn ble omtalt i media som verstinger i forbindelse med å følge smittevernstiltak. Dette gjorde at mange med somalisk bakgrunn, i tillegg til oss i MIO, engasjerte seg for å få ned smitten, spre informasjon og dele ut utstyr til den somaliske befolkningen.

Vi har god dialog med bydelen og andre aktører, blant annet Kirkens Bymisjon, for å nå så mange som mulig.

Workshops og seminarer

Vi holder seminarer og små samlinger der vi snakker om smittevern, retningslinjer og oppdatert informasjon fra myndighetene. Vi har også workshops om riktig og godt smittevern. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne, i tillegg til innspill om utfordringer og informasjon om hva de trenger. 

Lavterskeltilbud for somalisktalende

Tiltaket er et oppsøkende og lavterskel kommunikasjonsprosjekt for å gi målrettet informasjon til den somaliske befolkningen, spesielt somaliske menn. Vi har meldt fra om bekymringer og meldt inn behov på vegne av deltakerne.

Til prosjektet rekrutterer vi somaliere med helsefaglig bakgrunn som snakker begge språkene i tillegg til arabisk. Vi har samarbeidet tett med miljøet under planlegging, utforming og gjennomføring av prosjektet. De frivillige bidrar også med å nå frem til målgruppen og kartlegge andre relevante kommunikasjonskanaler og har vært med på informasjonsfilm på somalisk.

Resultat og veien videre

Vi har siden våren 2020 delt ut over 10 000 munnbind og antibacflasker. Deltakerne har fått opplæring i ulike smittekilder, smittevern og bruk av smitteutstyr. Våre frivillige og ansatte har blitt godt kjent på Grønland og Tøyen for dette viktige arbeidet.

Videoer om vaksinering på somali

Folkehelseinstituttet deler informative videoer om vaksinering på somali og andre språk. Disse informerer om hva vaksine er, hvordan de fungerer og hvorfor vi vaksinerer oss. Videoene finner du her.

OPPDATERT: Webinar migrasjonshelse

Preben Aavitsland fortalte om hvordan pandemien vil utvikle seg i lys av hvor mange som tar vaksinen. Thor Indseth fortalte om utvikling i vaksinasjonsdekning i ulike grupper. Ellen Furuseth delte nyheter fra koronavaksinasjonsprogrammet, og hvordan FHI jobber sammen med andre for å sikre et likeverdig vaksinetilbud til alle. Webinaret om koronavaksine er fra 21. oktober, kan ses igjen her.

 
 Samarbeidspartnere:

IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet