Alle har rett til å bli sett

MIO er en bruker- og pårørendeorganisasjon som retter sitt arbeid mot personer med minoritetsbakgrunn med rusrelaterte og psykiske utfordringer. 

Det er viktig for oss å redusere skam og tabuer knyttet opp mot disse utfordringene. Dette gjør vi gjennom samtalegrupper, kurs og rådgivning, seminarer og brukermedvirkning med mer. 

Aktuelt

Fagfrokost: Utenforskap i helsevesenet

Torsdag 14 oktober arrangerte vi i MIO fagfrokost på kulturhuset i Oslo. Det ble en fin morgen med faglig påfyll, deling av sterke, personlige historier og god kaffe. Temaet for dagen var utenforskap, noe vi vet at flere minoriteter kjenner på i møte med det norske helsevesenet.   ...

Vi fortsetter koronatiltaket

Koronaprosjektet skulle i utgangspunktet bare vare en måned. Behovet er like stort, og prosjektet lever videre — et helt år senere. ...

Flerspråklig koronainformasjon fra regjeringen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oversetter og tolker fortløpende regjeringens pressemeldinger og -konferanser under pandemien. ...

Velkommen til MIO

Vi er endelig på nett. Velkommen til oss! ...

Fagfrokost: Alle har rett til å bli sett

I oktober holdt vi vår første fagfrokost. Se opptaket her. ...

Samtalegrupper

I samtalegruppene møter deltakerne personer med liknende bakgrunn og utfordringer som en selv. De får muligheten til å dele av egne erfaringer, og å lære av andres. Resultatet blir et forum for tillit, støtte og arbeid med egne utfordringer.

Vi holder samtalegrupper for flere forskjellige grupper og tematikker.

Les mer

Oppsøkende arbeid

Våre ansatte møter mennesker i miljøene der de er, for samtale, støtte og egen læring. Alle vi møter har unike problemer og bakgrunner, og sammen finner vi riktig retning for akkurat dem, enten det er inn i bolig, behandling eller gjennom systemet.

Erfaringene vi gjør oss tar vi med oss oppover i systemet, slik at beslutningstakerne kan ta bedre valg basert på hva brukerne faktisk trenger.

Les mer

Temakvelder

Hver torsdag kveld holder vi temakveld. Kveldene kan være for ungdom og foreldre, brukere og fagpersoner. Vi tar for oss viktige temaer som psykisk helse, gruppepress, rus, seksualitet, utenforskap og liknende. Kveldene er åpne for alle.

Les mer

Kurs og seminarer

Vi holder kurs og seminarer for brukere, pårørende, fagfolk og helsepersonell om temaer knyttet til psykisk helse, rus og kulturforskjeller. 

Les mer