Samtalegrupper

Å delta i en samtalegruppe vil gi anledning jobbe med egne utfordringer i en liten gruppe bestående av andre som har lignende opplevelser som en selv. 

Deltakerne blir kjent og bygger tillit til hverandre og alt som blir sagt forblir i innad i gruppen. Deltakerne vil kunne dele erfaringer og opplevelser gjennom å vise åpenhet og lytte til hverandre, slik at deltakerne får økt innsikt i egen og andres erfaringer. 

Øst-Afrikansk kvinnegruppe

Gruppens formål er å skape trygg og ikke dømmende arena for kvinner som er marginaliserte i det øst-afrikanske miljøet. Her kan kvinnene finne støtte i hverandre og få hjelp til å finne veien i systemet, som NAV, UDI, politiet, barnevernet og psykisk helsevern.

Minoritetskvinner i aktiv rus (lukket gruppe)

Dette er en lukket gruppe for deltakere som ikke er trygge nok til å dele sine erfaringer, opplevelser og rusavhengighet med sitt nærmiljø. 
 
I denne settingen kan deltakerne dele, lytte og møte andre med lik opplevelse. Dette er for å kunne oppmuntre deltakerne i tørre å være seg selv slik at de oppdager andre perspektiver på hvordan ens opplevelser kan påvirke deres liv og relasjoner.

Flerkulturell oppdragelse og rus (foreldregruppe)

Norsk kultur og samfunnsstruktur kan i mange tilfeller stå i sterk kontrast til minoritetsforeldrenes kultur. Mange familier kan oppleve utfordringer knyttet til kjønn, oppdragelse og familiestrukturer, forsterket av statusfall og nye skiftninger i familiestrukturene. Mange kommer fra patriakalske samfunn.

Frykt for det ukjente kan gjøre at mange tyr til negativ sosial kontroll av barn og unge. Noen av kontrollmekanismene vi ofte ser er kontroll av sosiale medier, bevegelseskontroll, arrangert ekteskap, koranskoler i hjemlandet og liknende. Dette fører til en forsterket følelse av mangel på tilhørighet i majoritetssamfunnet og i egen kultur – som igjen kan bidra til at mange minoritetsungdommer faller utenfor og havner i negative miljøer, ofte med rus og kriminalitet involvert.

I denne gruppen får foreldre og ungdom snakke med likepersoner og de kan stille spørsmål, jobbe sammen for å forstå de ulike utfordringene og deretter skape gode og sunne relasjoner.

Kommende grupper

2023 desember

Uke 1

man 27
tir 28
ons 29
tor 30
fre 1
lør 2
søn 3
man 4
tir 5
ons 6
tor 7
fre 8
lør 9
søn 10
man 11
tir 12
ons 13
tor 14
fre 15
lør 16
søn 17
man 18
tir 19
ons 20
tor 21
fre 22
lør 23
søn 24
man 25
tir 26
ons 27
tor 28
fre 29
lør 30
søn 31