Samtalegrupper

Å delta i en samtalegruppe vil gi anledning jobbe med egne utfordringer i en liten gruppe bestående av andre som har lignende opplevelser som en selv. 

Deltakerne blir kjent og bygger tillit til hverandre og alt som blir sagt forblir i innad i gruppen. Deltakerne vil kunne dele erfaringer og opplevelser gjennom å vise åpenhet og lytte til hverandre, slik at deltakerne får økt innsikt i egen og andres erfaringer. 

Øst-Afrikansk kvinnegruppe

Gruppens formål er å skape trygg og ikke dømmende arena for kvinner som er marginaliserte i det øst-afrikanske miljøet. Her kan kvinnene finne støtte i hverandre og få hjelp til å finne veien i systemet, som NAV, UDI, politiet, barnevernet og psykisk helsevern.

Minoritetskvinner i aktiv rus (lukket gruppe)

Dette er en lukket gruppe for deltakere som ikke er trygge nok til å dele sine erfaringer, opplevelser og rusavhengighet med sitt nærmiljø. 
 
I denne settingen kan deltakerne dele, lytte og møte andre med lik opplevelse. Dette er for å kunne oppmuntre deltakerne i tørre å være seg selv slik at de oppdager andre perspektiver på hvordan ens opplevelser kan påvirke deres liv og relasjoner.

Flerkulturell oppdragelse og rus (foreldregruppe)

Norsk kultur og samfunnsstruktur kan i mange tilfeller stå i sterk kontrast til minoritetsforeldrenes kultur. Mange familier kan oppleve utfordringer knyttet til kjønn, oppdragelse og familiestrukturer, forsterket av statusfall og nye skiftninger i familiestrukturene. Mange kommer fra patriakalske samfunn.

Frykt for det ukjente kan gjøre at mange tyr til negativ sosial kontroll av barn og unge. Noen av kontrollmekanismene vi ofte ser er kontroll av sosiale medier, bevegelseskontroll, arrangert ekteskap, koranskoler i hjemlandet og liknende. Dette fører til en forsterket følelse av mangel på tilhørighet i majoritetssamfunnet og i egen kultur – som igjen kan bidra til at mange minoritetsungdommer faller utenfor og havner i negative miljøer, ofte med rus og kriminalitet involvert.

I denne gruppen får foreldre og ungdom snakke med likepersoner og de kan stille spørsmål, jobbe sammen for å forstå de ulike utfordringene og deretter skape gode og sunne relasjoner.

Kommende grupper

2023 juni

Uke 1

man 29
tir 30
ons 31
tor 1
fre 2
lør 3
søn 4
man 5
tir 6
ons 7
tor 8
fre 9
lør 10
søn 11
man 12
tir 13
ons 14
tor 15
fre 16
lør 17
søn 18
man 19
tir 20
ons 21
tor 22
fre 23
lør 24
søn 25
man 26
tir 27
ons 28
tor 29
fre 30
lør 1
søn 2