Samtalegrupper

Å delta i en samtalegruppe vil gi anledning jobbe med egne utfordringer i en liten gruppe bestående av andre som har lignende opplevelser som en selv. 

Deltakerne blir kjent og bygger tillit til hverandre og alt som blir sagt forblir i innad i gruppen. Deltakerne vil kunne dele erfaringer og opplevelser gjennom å vise åpenhet og lytte til hverandre, slik at deltakerne får økt innsikt i egen og andres erfaringer. 

Øst-Afrikansk kvinnegruppe

Gruppens formål er å skape trygg og ikke dømmende arena for kvinner som er marginaliserte i det øst-afrikanske miljøet. Her kan kvinnene finne støtte i hverandre og få hjelp til å finne veien i systemet, som NAV, UDI, politiet, barnevernet og psykisk helsevern.

Minoritetskvinner i aktiv rus (lukket gruppe)

Dette er en lukket gruppe for deltakere som ikke er trygge nok til å dele sine erfaringer, opplevelser og rusavhengighet med sitt nærmiljø. 
 
I denne settingen kan deltakerne dele, lytte og møte andre med lik opplevelse. Dette er for å kunne oppmuntre deltakerne i tørre å være seg selv slik at de oppdager andre perspektiver på hvordan ens opplevelser kan påvirke deres liv og relasjoner.

Flerkulturell oppdragelse og rus (foreldregruppe)

Norsk kultur og samfunnsstruktur kan i mange tilfeller stå i sterk kontrast til minoritetsforeldrenes kultur. Mange familier kan oppleve utfordringer knyttet til kjønn, oppdragelse og familiestrukturer, forsterket av statusfall og nye skiftninger i familiestrukturene. Mange kommer fra patriakalske samfunn.

Frykt for det ukjente kan gjøre at mange tyr til negativ sosial kontroll av barn og unge. Noen av kontrollmekanismene vi ofte ser er kontroll av sosiale medier, bevegelseskontroll, arrangert ekteskap, koranskoler i hjemlandet og liknende. Dette fører til en forsterket følelse av mangel på tilhørighet i majoritetssamfunnet og i egen kultur – som igjen kan bidra til at mange minoritetsungdommer faller utenfor og havner i negative miljøer, ofte med rus og kriminalitet involvert.

I denne gruppen får foreldre og ungdom snakke med likepersoner og de kan stille spørsmål, jobbe sammen for å forstå de ulike utfordringene og deretter skape gode og sunne relasjoner.

Kommende grupper

2022 oktober

Uke 1

man 26
tir 27
ons 28
tor 29
fre 30
lør 1
søn 2
man 3
tir 4
ons 5
tor 6
fre 7
lør 8
søn 9
man 10
tir 11
ons 12
tor 13
fre 14
lør 15
søn 16
man 17
tir 18
ons 19
tor 20
fre 21
lør 22
søn 23
man 24
tir 25
ons 26
tor 27
fre 28
lør 29
søn 30
man 31
tir 1
ons 2
tor 3
fre 4
lør 5
søn 6