Oppsøkende arbeid

Vi møter hver dag mennesker i miljøene der de er, for samtale, støtte og egen læring. 

Det er et stort behov for informasjon i minoritetsmiljøene generelt om rus- og psykisk helse, hvor skal en henvende seg, behandlingsforløp og mye mer. Alle vi møter har unike problemer og bakgrunner, og sammen finner vi riktig retning for akkurat dem, enten det er inn i bolig, behandling eller gjennom systemet.

Erfaringene vi tilegner oss tar vi videre opp i systemet, slik at beslutningstakere kan ta bedre målrettede valg for å dekke brukernes behov.

Brukermedvirkning

Mange med minoritetsbakgrunn i rusmiljøet har svekket tillit til systemet og da er det ekstra viktig at de møtes av noen som ser og forstår dem. Derfor gir vi opplæring til minoritetspersoner med egen brukererfaring. Slik skaper vi brukermedvirkere med bedre forståelse for brukernes utfordringer.

Gjennom oppsøkende virksomhet i rusmiljøet formidler vi viktig informasjon, samtidig som vi tilbyr støtte og forståelse. Vi formidler kontakt til de rette instansene og tiltakene og følger ofte brukerne til de avtalene de har.

Det å motivere, å være et nettverk og en samtalepartner for de som har et behov for det, ser vi som en av våre viktigste oppgaver.  

Har du spørsmål eller ønsker bistand? Kontakt oss:

Suad Abdi
E-post: suad.abdi@mioorg.no
Tlf: 471 45 149