Om MIO

Hva vi gjør

MIO er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig bruker- og pårørendeorganisasjon for minoriteter, som skal løfte minoritetenes behov og utfordringer frem for politikere, beslutningstakere og personer i feltene rus, psykisk helse og migrasjonsutfordringer.

MIO er brobygger mellom minoritetene og hjelpeapparatet gjennom følgende aktiviteter:

  • Informere og veilede minoritetene om eksisterende tilbud innen rus og psykiatri.
  • Hente informasjon fra minoritetene om deres behov og utfordringer.
  • Informere beslutningstakere om målgruppens utfordringer ved å holde foredrag og arrangere seminarer om temaet.
  • Rekruttere personer fra målgruppen inn i brukerfora.

Det er mye informasjon tilgjengelig om rus, psykisk helse, behandlingsmuligheter og lavterskeltilbud, men i noen av minoritetsmiljøene er denne informasjonen en mangelvare. Gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet skaper vi selvhjelpsgrupper, styrker og lærer opp brukerrepresentanter fra de forskjellige minoritetsmiljøene. 

MIO arbeider for å øke bruken av de tilbudene som finnes, gjennom informasjon og oppsøkende arbeid. Gjennom det oppsøkende arbeidet har vi også som mål å rekruttere og med det øke brukermedvirkning på de aktuelle stedene. Det er i dag mangel på brukermedvirkere fra et bredt utvalg kulturer og bakgrunner.

Hvem er vi?

Suad Abdi

Daglig leder
E-post: suad.abdi@mioorg.no
Telefon: 471 45 149

Hoda Ali

Informasjonsmedarbeider

Randi Solheim

Økonomiansvarlig
E-post: randi.solheim@mioorg.no 
Telefon: 907 55 801

Kaia Lilleseth

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: kaia.lilleseth@mioorg.no

Glenn Andersen

Styreleder

Ayan Hirad

Styremedlem

Hamdi Mohamed Ali                  Styremedlem 
Niema Essa

Brukerrepresentant

Awo Mohamed Arab 

Styremedlem