Oppfølging i behandling

Vi følger opp personer på vei inn i, underveis i og etter behandling, slik at veien blir litt lettere å gå både for bruker og pårørende. 

Bo- og behandlingstilbud

Det finnes ulike behandlingstilbud i landet som tilbyr varierende behandlingstilbud og varighet. MIO ønsker å hjelpe med å finne riktig behandlingsted, følge opp og være en støtte under og etter behandling.

Pårørendearbeid

Alle pårørende som har familiemedlemmer som sliter med rusavhengighet og psykisk helse opplever store belastninger og alle har forskjellige behov. Pårørende med minoritetsbakgrunn opplever ofte i tillegg utfordringer knyttet til kultur, skam, tabuer og språklige barrierer. MIO ønsker å hjelpe pårørende i slike situasjoner ved å tilby informasjon, støtte og forståelse rundt deres erfaringer.

 

Har du spørsmål eller ønsker bistand? Kontakt oss:

Suad Abdi
E-post: suad.abdi@mioorg.no
Tlf: 471 45 149